วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

บอนไซ         

บอนไซ


        บอนไซคือการจำลองต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่า ต้นไม้ที่เอนลงมาจากหน้าผา ต้นไม้ที่มีพุ่มกิ่งละเอียดสวยงาม ให้สามารถปลูกในกระถางขนาดเล็ก ต้นไม้เกือบทุกชนิดที่มีใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้น สามารถนำมาทำเป็นบอนไซได้ทั้งสิ้น
         บอนไซเป็นต้นไม้ที่ผ่านการฝึก ดัด ตัด แต่ง ให้สวยงาม ดังนั้น การดูแลบอนไซจึงเปรียบเสมือนการเลี้ยงต้นไม้ทั่ว ๆ ไป เราเพียงให้น้ำทุกวัน ให้ปุ๋ยบ้างเป็นบางครั้ง ตัดแต่งให้อยู่ทรงและเปลี่ยนดินบ้าง เพียงเท่านี้ก็สามารถชื่นชมความงามของบอนไซได้ตลอดไป หากคิดจะเลี้ยงควรสำรวจสถานที่ว่ามีแดดส่งถึงมากน้อยเพียงใด อย่างน้อยสถานที่ตั้งควรจะมีแดดส่องถึง 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ก็เป็นการเพียงพอที่จะเริ่มเลี้ยงบอนไซแล้ว
        อายุของบอนไซ ขึ้นอยู่กับการดูแลและชนิดของพันธุ์ไม้ที่นำมาทำเป็นบอนไซ อาทิเช่น ไทร, สน, ตะโก, ชาฮกเกี้ยน, เอม และไม้ยืนต้นอีกหลายชนิด สามารถอยู่ได้เป็นร้อย ๆ ปี การคัดเลือกบอนไซขึ้นอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคล หากชอบที่จะชื่นชมความงามที่จบสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและงบประมาณ แต่หากชอบที่จะสร้างผลงานจากมือของตนเอง อาจจะเริ่มจากตอไม้ที่มีโคน หรือลำต้น รากสวย แล้วนำมาดัด ตัดแต่ง ตามรูปทรงที่เราต้องการ หรือตามรูปทรงที่เราจินตนาการ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น